Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Tuyên truyền - VBPL
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà có công văn số 1085/UBND-TNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; UBND thị xã Hương Trà yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:  
Ngày 24/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Quy định về Công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2020.  
Ngày 25/3/2020, Gia đình ông Lê Đình Vũ-nguyên Chủ tịch Hội người mù (HNM) thị xã Hương Trà đã có chuyến thăm và trực tiếp trao 30 suất quà cho các hội viên HNM thị xã Hương Trà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.  
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).  
Ngày 10/3/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 75-HD/BTG về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.  
Hiện nay, diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn trên địa bàn thị xã Hương Trà khoảng 353 ha (Hương Xuân 95 ha, Hương Chữ 42 ha, Hương văn 136 ha, Tứ Hạ 20 ha, Hương Vân 60 ha), tỷ lệ bệnh 10-30%, nơi cao 70-80%, sắn giai đoạn phát triển thân, lá và hình thành củ. Diện tích tiêu hủy đến nay khoảng 70 - 80 ha/353 ha, các địa phương đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tiêu hủy các diện tích bị bệnh. Qua điều tra theo dõi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cho thấy Bọ phấn trắng môi giới truyền bệnh khảm lá sắn đã và đang phát triển, mật độ 30-50con/cây, nơi cao 100-300 con/cây, giai đoạn bọ non, nguy cơ bệnh khảm lá sắn lây lan trên diện rộng nếu quyết liệt chỉ đạo phòng trừ. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh khảm lá sắn, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã giới thiệu một số đặc điểm, quy luật phát sinh phát triển của bọ phấn trắng và biện pháp phòng trừ như sau:  
Mô hình được thực hiện từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020.  Với quy mô thực hiện: 01ha. Tại  phường Hương Vân, phường Hương Hồ và xã Hương Thọ. Là các phường, xã có diện tích trồng cây ăn quả đặc sản tập trung với diện tích lớn của thị xã Hương Trà.  
Ngày 18 tháng 3 năm 2020. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có công văn số: 65/TTDVNN-NN gửi Ủy ban nhân thị xã Hương Trà về việc đề nghị công bố hết dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  
Hiện nay, lúa Đông Xuân 2019 -2020 trên lúa đại trà đang giai đoạn ôm đòng, lúa 1 vụ và nếp trổ bông sớm với diện tích lúa trổ trên địa bàn toàn thị xã ước khoảng 120ha. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh hại phát sinh trên cây lúa, đặc biệt là bệnh khô vằn lây lan rất nhanh.    
Vụ Đông Xuân 2019-2020 diện tích  lúa trên địa bạn thị xã Hương Trà đã gieo cấy 3.119,4ha. Diện tích lúa 1 vụ, không chủ động nước gieo sớm đang trổ  khoảng 87,5ha, còn lại đang giai đoạn làm đòng.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.544.354
Truy câp hiện tại 2.098