Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Một số nội dung ngăn ngừa bệnh khảm lá sắn lây lan và có cơ sở hỗ trợ kinh phí cho nông dân bị thiệt hại sản xuất do dịch bệnh gây ra
Ngày cập nhật 19/03/2020

Trên địa bàn thị xã Hương Trà diện tích sắn đã trồng là 590ha/700ha theo kế hoạch năm 2020. Trong đó diện tích bị nhiễm bệnh 353ha, diện tích đã tiêu hủy 67,7ha tập trung các phường Hương Xuân, Hương Văn, Hương Chữ, Hương Vân, Tứ Hạ. Để ngăn ngừa bệnh khảm lá sắn lây lan và có cơ sở hỗ trợ kinh phí cho nông dân bị thiệt hại sản xuất do dịch bệnh gây ra trên cây sắn nhằm khôi phục sản xuất. UBND thị xã yêu cầu UBND các phường, xã có diện tích trồng sắn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Đối với các địa phương chưa phát hiện bệnh khảm lá sắn cần theo dõi thường xuyên, không được chủ quan, tổ chức, kiểm tra, rà soát diện tích. Nếu phát hiện bệnh khảm lá sắn báo cáo ngay với cơ quan chuyên môn để kiểm tra khoanh vùng chỉ đạo, dập dịch.

2. Tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng để nhổ bỏ cây sắn bị nhiễm bệnh để tiêu hủy theo Hướng dẫn số 604/HD-UBND ngày 26/2/2020 của UBND thị xã về Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật tiêu hủy cây sắn bị bệnh khảm lá.

3. Thành lập hội đồng kiểm tra tiêu hủy bao gồm: đại diện lãnh đạo UBND phường, xã; đại diện cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; đại diện các đoàn thể; HTX nông nghiệp; tổ trưởng dân phố (thôn trưởng) để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã.

4. Thống kê, tổng hợp diện tích cây sắn đã tiêu hủy chi tiết của từng hộ dân, tỷ lệ thiệt hại, lập hồ sơ thủ thục để được hỗ trợ theo Nghi định 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ. (Theo danh mục hướng dẫn hồ sơ kèm theo).

5. Báo cáo tổng hợp diện tích bị tiêu hủy vào ngày thứ năm hàng tuần, đề xuất kinh phí hỗ trợ cho UBND thị xã đợt 1 trước ngày 31 tháng 3 năm 2020, các đợt tiếp theo vào cuối các tháng.

 

Thanh Vân - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 242