Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cấy lúa
Ngày cập nhật 24/03/2020

Vụ Đông Xuân 2019-2020 diện tích  lúa trên địa bạn thị xã Hương Trà đã gieo cấy 3.119,4ha. Diện tích lúa 1 vụ, không chủ động nước gieo sớm đang trổ  khoảng 87,5ha, còn lại đang giai đoạn làm đòng.

 

- Về tình hình hình sâu bệnh: Sâu cuốn lá nhỏ bắt đầu nở rải rác, mật độ còn thấp dưới 10 con/m2. Bệnh khô vằn phát sinh gây hại cục bộ trên ruộng xanh tốt, gieo cấy dày, ruộng thấp trũng, diện tích nhiễm nhẹ khoảng 150ha. Rầy gây hại rải rác, mật độ thấp. Chuột gây hại gia tăng, phổ biến 3- 5%, nơi cao 20- 30%, diện tích gây hại khoảng 213ha trong đó nhiễm nhẹ 166ha, trung bình 37ha, nặng 10ha. Tập trung ở Hương Văn, Hương Hồ, Hương An, Hương Toàn,.... Các Hợp tác xã nông nghiệp và nông dân tích cực đặt bẩy bả; thuốc chuột đã đặt từ đầu vụ đến nay là 176,5kg.

- Dự báo thời gian tới: Sâu cuốn lá nhỏ sẽ tiếp tục nở và gây hại giai đoạn đòng- trổ; chuột tiếp tục phát triển gây hại mạnh; bệnh khô vằn tiếp tục gây hại gia tăng về diện phân bố và tỷ lệ hại; bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt sẽ phát triển gây hại trên diện tích trên lúa một vụ và nếp trổ sớm, rầy sẽ gây hại lúa trổ đến chín.

- Một số biện pháp phòng trừ:

1. Bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt sẽ phát sinh và gây hại nặng giai đoạn lúa trổ- chín, cần theo dõi thời gian lúa trổ để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa chạy vè thưa trên tất cả các giống bằng các loại thuốc như Beam 75WP, Vibimzol 75WP, Bemsuper 500SC, Flash 75WP,...  kết hợp phun phòng bệnh lem lép hạt bằng TiltSuper 300EC, Vivil 5SC, Sagograin 300EC, AmistarTop 325SC, Mixperfect 525SC,… Phun lại lần 2 khi lúa vừa trổ xong (sau lần 1 khoảng 7- 10 ngày).

2. Sâu cuốn lá nhỏ sẽ nở kéo dài từ 17- 25/3 sẽ gây hại lá đòng, cần kiểm tra kỹ từng cánh đồng, trà lúa và thời gian sâu nở để phun trừ khi sâu non cuối tuổi 1, đầu tuổi 2, mật độ từ 20con/m2 trở lên bằng các loại thuốc như Dylan 2EC, Virtako 40WG, Radiant 60SC, Verismo 240SC, Comda gold 5WG,…

3. Rầy nâu sẽ tiếp tục nở và gia tăng mật độ vào giai đoạn lúa trổ đến chín sáp. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là các giống nhiễm để phun trừ kịp thời nơi có mật độ cao bằng các loại thuốc: Chess 50WG, Cheestar 50WG, Startcheck 755WP, Sagometro 50WG,… Sau phun 3- 5 ngày kiểm tra lại, nếu rầy tiếp tục nở, mật độ còn cao cần phun lại lần 2 bằng các loại thuốc: Applaud-Bass 27WP, Bassa 50EC, Vibasa 50EC …

4. Bệnh khô vằn: Kiểm tra và phun trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin như Validacin 5L, Vali 5SL, Vivadamy 5WP,... hoặc thuốc Nevo 330EC, Mixperfect 525SC,… phun kỹ vào ổ bệnh và các dãy lúa gần bờ kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ.

5. Chuột sẽ tiếp tục cắn phá gây hại mạnh trở lại giai đoạn lúa đòng- trổ, cần tăng cường đánh bắt bằng các biện pháp như bẫy kẹp; kết hợp đặt mồi bã quanh bờ ruộng, đê đập bằng thuốc hóa học như Racumin TP 0.75. Không nên sử dụng điện để đánh bắt chuột.          

* Chú ý: Phun đủ lượng thuốc và nước ghi trên nhãn bao bì. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát (tránh lúc lúa phơi mao). Khi phun thuốc trừ rầy trong ruộng phải có nước. Những ruộng mật độ rầy cao, thường hay gây hại nặng cần giữ nước trong ruộng đến lúc gần thu hoạch hoặc mật độ rầy đã giảm mới tháo cạn nước để chuẩn bị thu hoạch. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Acetamiprid như Actatoc, Asimo super, Penalty, Chesone, Calira, Sachray, Azorin,… để phun trừ rầy giai đoạn lúa trổ trở về sau.

 

Thanh Vân - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 254