Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thị xã Hương Trà chuẩn bị công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 18 tháng 3 năm 2020. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có công văn số: 65/TTDVNN-NN gửi Ủy ban nhân thị xã Hương Trà về việc đề nghị công bố hết dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Trong năm 2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn xã thị xã Hương Trà. Bắt đầu từ ngày 17/5/2019, bệnh xuất hiện đầu tiên và sau đó bệnh lây lan trên 15/16 phường, xã. Tính đến ngày 31/12/2019 bệnh DTL CP đã xảy ra tại 105 thôn, 15 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 8.570 con với trọng lượng 626.803 kg. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 16/01/2020 đã có 05 con lợn trên địa bàn phường Tứ Hạ, Hương Văn và xã Hải Dương đã mắc bệnh tái phát trở lại. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp UBND các xã, phường tiến hành tiêu hủy theo qui định. Kể từ ngày 01/02/2020 đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã tương đối ổn định, không có ổ dịch nào phát sinh thêm. Khi dịch bệnh xảy ra, UBND thị xã đã tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đã ban hành Quyết công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn từng xã, phường theo qui định. Đến ngày 01/3/2020, sau hơn 30 ngày không phát sinh thêm các ổ dịch mới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã về thẩm định kết quả phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 15 xã, phường và lập Biên bản thẩm định công nhận 15 xã, phường thị xã Hương Trà có đủ điều kiện công bố hết dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng Luật Thú y. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND thị xã công bố hết dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã kể từ ngày 01/4/2020. Tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn sau dịch, sản xuất, lưu thông động vật, sản phẩm động vật của địa phương./.

 

Nguyễn Dũng - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 241