Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH Xây dựng
Ngày 29 tháng 10 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) khu trung tâm phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 25 tháng 6 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 7 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.891.080
Truy câp hiện tại 710