Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư
Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).  
Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 642/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chính sau:  
UBND thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ làm Bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu, tổ dân phố Bồn Trì (giai đoạn 2), phường Hương An với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau :  
Ngày 05 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bếp ăn Trường Mầm non Sơn Ca  
Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 565 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 2)  
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục sụt trượt đường liên thôn xã Bình Thành – Đoạn qua thôn Bình Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm điện 15 (Vân Quật Đông), xã Hương Phong với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020.  
Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (cơ sở 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị công trình như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.608