Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo ATVSTP, Môi trường
Tham mưu UBND thị xã kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 từ ngày 15/4/2021 đến 15/5/2021. Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã đã kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm, cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến thịt gia súc, gia cầm, các cơ sở kinh doanh ăn uống giải khát, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất nước đá, nước đóng chai, các bếp ăn tập thể trên địa bàn 5 xã, phường , đã kiểm tra 32 cơ sở với các ngành nghề: sản xuất, chế biến: 4, ăn uống giải khát: 28.  
- Tiến hành phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.  
Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sữu  và mùa Lễ hội Xuân 2021, trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội , những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
Trong quý I năm 2021, Phòng TNMT đã tham mưu UBND thị xã xây dựng các nội dung như:  
Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: 1.Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 3332/KH-BCĐ ngày 12/12/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020,  trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội , những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
1. Công tác tuyên truyền: - Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án thu gom xử lý rác thải của thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.  
I. Kết quả thực hiện 1. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường - Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2020.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.252