Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo KTXH
I. TÌNH HÌNH:                   1. Sản xuất nông nghiệp: a) Công tác trồng trọt-BVTV: - Cây lúa: Lúa đại trà đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà gieo sớm đang phân đốt, chuẩn bị phân hóa đòng, nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tình hình sâu bệnh: Trên lúa gieo sạ có ốc bươu vàng và chuột gây hại rải rác; các HTX tích cực diệt chuột bằng đặt bẩy, bả thuốc hóa học với số lượng khoảng 54kg (chủ yếu Racumin).  
I. TÌNH HÌNH:                   1. Sản xuất nông nghiệp: a) Công tác trồng trọt-BVTV - Cây lúa: Đang giai đoạn đứng cái làm đòng, sinh trưởng tốt. Bệnh đạo ôn gây hại cục bộ trên giống nhiễm như nếp, Xi23, JO2,... diện tích gây hại còn 26ha (giảm 30ha so tuần trước do đã phòng trừ), tỷ lệ 5- 10%, nơi cao 10- 20%. - Cây lạc: đang giai đoạn phân cành, bệnh héo rũ gây hại tăng, diện tích nhiễm khoảng 110ha, tỷ lệ rải rác 3- 5%, nơi cao 7- 10%, cục bộ trên 20% (đã thông báo hướng dẫn phòng trừ).  
I. TÌNH HÌNH:   1. Sản xuất nông nghiệp: a) Công tác chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021: - Nhu cầu giống vụ Đông Xuân 2020-2021 của thị xã khoảng 315 tấn lúa giống, 210 tấn lạc giống. Đến nay, đã chủ động được 97 tấn lúa giống (82 tấn được hỗ trợ và 15 tấn tham gia mô hình KH1), lượng giống lúa, lạc còn lại hiện các địa phương đang triển khai đăng ký tại Công ty giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, thị xã được hỗ trợ 202 kg giống rau màu các loại và 800 kg giống ngô; tranh thủ thời tiết thuận lợi các địa phương đã tổ chức gieo trồng được 12 ha rau màu các loại.  
I. TÌNH HÌNH:   1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Vụ Hè Thu 2020, cây lúa đã thu hoạch xong, năng suất đạt 57,56tạ/ha, tăng khoảng 1 tạ so với vụ Hè Thu năm trước. Cây lạc đã thu hoạch, năng suất đạt 20 tạ/ha, cây sắn đã thu hoạch khoảng 151ha (Hương Chữ 10ha, Bình Thành 10ha,Tứ Hạ 20ha, Bình Tiến 30ha, Hương Xuân 38ha…)  
 I. TÌNH HÌNH:                  1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Vụ Hè Thu 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng được 3.000 ha lúa, 22,7 ha lạc (Hương Văn 6 ha, Hương Xuân 6,7 ha, Hương Chữ 10 ha) 38 ha ngô, đậu các loại 70 ha… Đến nay, cây lúa đã thu hoạch được 120 ha (Hương Vinh 10 ha, Hương Toàn 110 ha); cây lạc đã thu hoạch được 2 ha tại Hương Văn và Hương Xuân.  
 I. TÌNH HÌNH:                  1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Vụ Hè Thu 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng được 3.000 ha lúa, 22,7 ha lạc, 38 ha ngô, 70 ha đậu các loại và rau các loại khoảng 121 ha. Đến nay, cây lúa đã trổ được khoảng 77 ha, còn lại đang giai đoạn làm đòng; cây lạc đang giai đoạn phân cành, ra hoa, đâm tia. Các địa phương đang khẩn trương, tích cực triển khai phương án chống hạn cho lúa và hoa màu.  
I. Về kinh tế Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu từ đầu năm 2020; theo đánh giá thế giới, năm 2020 kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng giảm, cộng với tác động từ dịch sẽ làm suy giảm nhanh hơn. Tại Việt Nam là quốc gia đã cơ bản khống chế dịch bệnh nhưng cũng chịu ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Cùng chung trong bối cảnh của cả nước, cả tỉnh; thị xã Hương Trà đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm Covid-19: đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan dịch cúm Covid-19 đầy đủ, kịp thời cho tất cả các cấp, các ngành và mọi người dân để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh….  
I. TÌNH HÌNH:                            1. Sản xuất nông nghiệp: a) Trồng trọt: Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2020, trên địa bàn thị xã tổ chức gieo, trồng 3.000 ha lúa, 20 ha lạc, 30 ha ngô, đậu các loại 90 ha.  - Cây lúa: đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy (gieo sạ: 2.957 ha; cấy 43 ha); cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.343