Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê, báo cáo
1. Kết quả thực hiện Tham mưu UBND thị xã Kế hoạch thực hiện Chương trình vệ sinh, an toàn lao động năm 2021.  
Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sữu  và mùa Lễ hội Xuân 2021, trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội , những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
Trong quý I năm 2021, Phòng TNMT đã tham mưu UBND thị xã xây dựng các nội dung như:  
1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất, UBND các phường xã rà soát nhu cầu sử dụng đất để tham mưu UBND thị xã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất bổ sung trong quý I, năm 2021 để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.  
I. TÌNH HÌNH:                   1. Sản xuất nông nghiệp: a) Công tác trồng trọt-BVTV - Cây lúa: Đang giai đoạn đứng cái làm đòng, sinh trưởng tốt. Bệnh đạo ôn gây hại cục bộ trên giống nhiễm như nếp, Xi23, JO2,... diện tích gây hại còn 26ha (giảm 30ha so tuần trước do đã phòng trừ), tỷ lệ 5- 10%, nơi cao 10- 20%. - Cây lạc: đang giai đoạn phân cành, bệnh héo rũ gây hại tăng, diện tích nhiễm khoảng 110ha, tỷ lệ rải rác 3- 5%, nơi cao 7- 10%, cục bộ trên 20% (đã thông báo hướng dẫn phòng trừ).  
Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: 1.Ngành Y tế đã tham mưu BCĐ CTVSATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 3332/KH-BCĐ ngày 12/12/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thị xã Hương Trà về việc đảm bảo VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020,  trên cơ sở kế hoạch đó các ban ngành liên quan, các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo VSATTP Tết Nguyên Đán với mục tiêu phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán, phát hiện, hướng dẫn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm VSATTP, tăng cường giám sát các lễ hội , những nơi tổ chức ăn uống tập trung đông người.  
1. Công tác tuyên truyền: - Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án thu gom xử lý rác thải của thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.  
1. Việc thực hiện các nội dung quản lý về đất đai   - Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay, phòng đã tham mưu UBND thị xã hướng dẫn cho các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thị xã và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.502
Truy câp hiện tại 1.142