Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hè; trú tại: 157 Lý Thái Tổ, phường Hương An
Ngày cập nhật 05/01/2017

Ngày 22/12/2016, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 5350/TB-UBND thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hè với nội dung sau: Ông Nguyễn Hè Khiếu nại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Tà về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất cho 12 hộ gia đình, cá nhân đã được Ủy ban nhân dân thị xã ban hành tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 để thực hiện dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc, thành phố Huế, đoạn qua phường Hương An. Trong đó: tại số thứ tự 05-Phụ lục kèm theo quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất là không đúng quy định pháp luật.

Sau khi xem xét nội dung đơn trình và biên bản xác minh nội dung đơn vào ngày 22 tháng 11 năm 2016 của phòng Tài nguyên và Môi trường, căn cứ Điều 11 Luật khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây: Thời hiệu khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.605