Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của ông Hoàng Ngọc Phúc; địa chỉ: TDP3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/02/2017

Ngày 23/01/2017, UBND thị xã Hương Trà UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất cho các hộ dân để thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc đoạn qua phường Hương Chữ, trong đó bà Hoàng Thị Sương được phê duyệt giá trị bồi thường 63.216.000 đồng. Tuy nhiên, hộ gia đình không nhận tiền theo quyết định đã được phê duyệt. Sau đó, gia đình ông gửi đơn kiến nghị xem xét lại việc kiểm kê bồi thường cho gia đình khi thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc đoạn qua phường Hương Chữ.

Vào tháng 8/2015, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã cùng với UBND phường Hương Chữ đã tổ chức làm việc, tiến hành soát xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hiện trạng các tài sản bị ảnh hưởng. Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Sương các thành phần tham dự thống nhất đề nghị UBND thị xã xem xét bồi thường toàn bộ diện tích nhà ở liền kề là 32,3m 2 và UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hỗ trợ tài sản trên đất cho bà Sương với giá trị 72.392.000 đồng gồm các hạng mục nhà ở cấp 4 liên hoàn phòng khác, be đúc bê tông, điều chỉnh đơn giá mái hiên và một số cây cối.

Như vậy đối với nhà cấp 4 (không xây khu phụ trong nhà) của bà Sương đã được Nhà nước bồi thường toàn bộ diện tích, đối với công trình phụ phía sau và nhà ở cấp 4 không liền kề một khối, chỉ có kết cấu liền kề. Trên cơ sở hiện trạng kết cấu tài sản trên đất của hộ dân, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ bà Sương là đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Dó đó, việc ông kiến nghị xem xét bồi thường đối với công trình phụ phía sau là không có cơ sở giải quyếtđã ban hành văn bản số 107/UBND-KNTD trả lời đơn của ông Hoàng Ngọc Phúc với nội dung như sau: 

UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất cho các hộ dân để thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc đoạn qua phường Hương Chữ, trong đó bà Hoàng Thị Sương được phê duyệt giá trị bồi thường 63.216.000 đồng. Tuy nhiên, hộ gia đình không nhận tiền theo quyết định đã được phê duyệt. Sau đó, gia đình ông gửi đơn kiến nghị xem xét lại việc kiểm kê bồi thường cho gia đình khi thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc đoạn qua phường Hương Chữ.

Vào tháng 8/2015, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã cùng với UBND phường Hương Chữ đã tổ chức làm việc, tiến hành soát xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hiện trạng các tài sản bị ảnh hưởng. Đối với trường hợp bà Hoàng Thị Sương các thành phần tham dự thống nhất đề nghị UBND thị xã xem xét bồi thường toàn bộ diện tích nhà ở liền kề là 32,3m 2 và UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hỗ trợ tài sản trên đất cho bà Sương với giá trị 72.392.000 đồng gồm các hạng mục nhà ở cấp 4 liên hoàn phòng khác, be đúc bê tông, điều chỉnh đơn giá mái hiên và một số cây cối.

Như vậy đối với nhà cấp 4 (không xây khu phụ trong nhà) của bà Sương đã được Nhà nước bồi thường toàn bộ diện tích, đối với công trình phụ phía sau và nhà ở cấp 4 không liền kề một khối, chỉ có kết cấu liền kề. Trên cơ sở hiện trạng kết cấu tài sản trên đất của hộ dân, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hỗ trợ tài sản trên đất cho hộ bà Sương là đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Dó đó, việc ông kiến nghị xem xét bồi thường đối với công trình phụ phía sau là không có cơ sở giải quyết

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 158