Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của ông Lê Tâm Quang; địa chỉ: Phú Ốc, Tứ Hạ
Ngày cập nhật 27/06/2017

          Ngày 23/5/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1457/UBND-KNTD  trả lời đơn của ông Lê Tâm Quang với nội dung như sau:

Theo ông trình bày trong đơn đề ngày 12/4/2017, việc cấp đất cho ông Nguyễn Quý Tính và bà Lê Thị Nga xây dựng nhà ở là đúng, tuy nhiên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thửa đất đó chưa xác đáng bởi thửa đất đó thuộc quyền sở hữu của ông, ông là cháu nội đích tôn của ông Lê Khiết và bà Trần Thị Én.

          Căn cứ Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp của Luật Đất đai năm 2013; Điều 87. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp của Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Việc ông đề nghị tạm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quý Tính và bà Lê Thị Nga là không đúng quy định của pháp luật đất đai; Ủy ban nhân dân thị xã không có căn cứ để giải quyết theo đơn kiến nghị ghi ngày 12/4/2017.

Theo ông trình bày trong đơn đề ngày 12/4/2017, việc cấp đất cho ông Nguyễn Quý Tính và bà Lê Thị Nga xây dựng nhà ở là đúng, tuy nhiên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thửa đất đó chưa xác đáng bởi thửa đất đó thuộc quyền sở hữu của ông, ông là cháu nội đích tôn của ông Lê Khiết và bà Trần Thị Én.

          Căn cứ Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp của Luật Đất đai năm 2013; Điều 87. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp của Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Việc ông đề nghị tạm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quý Tính và bà Lê Thị Nga là không đúng quy định của pháp luật đất đai; Ủy ban nhân dân thị xã không có căn cứ để giải quyết theo đơn kiến nghị ghi ngày 12/4/2017.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 75