Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Màu; địa chỉ: TDP10, phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 28/09/2017

Ngày 22/9/2017, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2366/UBND-KNTD về việc trả lời đơn của bà Hoàng Thị Màu với nội dung sau:

Hiện nay việc giải quyết chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể quy định tại khoản 1, 2, Điều 2, Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất)

Theo quản lý của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hương Tà, hoàn cảnh của bà hiện nay đang trực tiếp hưởng trợ cấp Tuất thương binh của chồng là ông Lê Oanh (Lê Đình Oanh) thương binh có tỷ lệ thương tật 92% đã từ trần năm 2007 và đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lê Đình Tựu, thờ cúng Bà mẹ VNAH Lê Thị Thiệp (hồ sơ đang đề nghị cấp Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH).

Đối chiếu với các điều khoản quy định về đối tượng, thân nhân đối tượng cũng như xét hoàn cảnh bản thân hiện tại của bà thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với bà không thuộc đối tượng thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết đinh số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay việc giải quyết chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể quy định tại khoản 1, 2, Điều 2, Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất)

Theo quản lý của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hương Tà, hoàn cảnh của bà hiện nay đang trực tiếp hưởng trợ cấp Tuất thương binh của chồng là ông Lê Oanh (Lê Đình Oanh) thương binh có tỷ lệ thương tật 92% đã từ trần năm 2007 và đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lê Đình Tựu, thờ cúng Bà mẹ VNAH Lê Thị Thiệp (hồ sơ đang đề nghị cấp Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH).

Đối chiếu với các điều khoản quy định về đối tượng, thân nhân đối tượng cũng như xét hoàn cảnh bản thân hiện tại của bà thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với bà không thuộc đối tượng thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết đinh số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 46