Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của ông Nguyễn Doãn Phúc; địa chỉ: Thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/11/2017

Ngày 27/9/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2402/UBND-KNTD ngày 27/9/2017 tar lời đơn của ông Nguyễn Doãn Phúc với nội dung sau:

Vào ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1729/UBND-ĐĐ về việc trả lời đơn cho ông, trong đó có nội dung: Đề nghị ông liên hệ với UBND xã Hương Vinh để được hướng dẫn sau khi đã có quỹ đất quy hoạch phân lô đất ở tại xã; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin giao đất ở theo quy định và nộp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà để được xem xét giải quyết theo quy định.

Vào ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1729/UBND-ĐĐ về việc trả lời đơn cho ông, trong đó có nội dung: Đề nghị ông liên hệ với UBND xã Hương Vinh để được hướng dẫn sau khi đã có quỹ đất quy hoạch phân lô đất ở tại xã; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin giao đất ở theo quy định và nộp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà để được xem xét giải quyết theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 147