Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại
Ngày cập nhật 08/12/2017

Ngày 20/11/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc đình chỉ đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Hà Xuân Long; địa chỉ: TDP3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung sau:

Khiếu nại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua phường Hương An, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế (bổ sung). Tại số thứ tự 02 - Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất trồng cây lâu năm gắn liền với nhà ở cho hộ gia đình với giá trị là 97.547.000 đồng là không đúng với quy định của pháp luật. Ông Hà Xuân Long cho rằng: Đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do mẹ tôi là bà Phan Thị Cầu sử dụng trước năm 1975, đến năm 1991 mẹ tôi tặng quyền sử dụng đất lại cho tôi (không có giấy tặng cho quyền sử dụng đất) sử dụng ổn định đến nay. Do đó, đề nghị UBND thị xã bồi thường đất ở đối với diện tích đất thu hồi 63,1m2. Đơn khiếu nại đã được thụ lý ngày 25/01/2016.

Lý do đình chỉ: Ông Hà Xuân Long rút đơn khiếu nại.

Khiếu nại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua phường Hương An, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế (bổ sung). Tại số thứ tự 02 - Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất trồng cây lâu năm gắn liền với nhà ở cho hộ gia đình với giá trị là 97.547.000 đồng là không đúng với quy định của pháp luật. Ông Hà Xuân Long cho rằng: Đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do mẹ tôi là bà Phan Thị Cầu sử dụng trước năm 1975, đến năm 1991 mẹ tôi tặng quyền sử dụng đất lại cho tôi (không có giấy tặng cho quyền sử dụng đất) sử dụng ổn định đến nay. Do đó, đề nghị UBND thị xã bồi thường đất ở đối với diện tích đất thu hồi 63,1m2. Đơn khiếu nại đã được thụ lý ngày 25/01/2016.

Lý do đình chỉ: Ông Hà Xuân Long rút đơn khiếu nại.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 185