Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời đơn của ông HOàng Kim Tiến; địa chỉ: TDP07, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 19/12/2017

Ngày 13/12/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Công văn số 2954/UBND-KNTD trả lời đơn của ông Hoàng Kim Tiến với nội dung như sau:

Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh tăng cường, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thị xã Hương Trà nói riêng đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi đã bị ngập nặng gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân. Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà đã báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay Ủy ban nhân dân thị xã vẫn chưa nhận được chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua.

Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh tăng cường, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thị xã Hương Trà nói riêng đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi đã bị ngập nặng gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân. Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà đã báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay Ủy ban nhân dân thị xã vẫn chưa nhận được chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 178