Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Trả lời và hướng dẫn đơn của bà Lê Thị Dự; địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 19/12/2017

Ngày 15/12/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2972/UBND-KNTD trả lời và hướng dẫn đơn đối với bà Lê Thị Dự với nội dung như sau:

Ngày 16/10/2017, Trung tâm hành chính công thị xã đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng là ông, bà Nguyễn Trung-Lê Thị Dự và bên nhận chuyển nhượng là ông, bà Phạm Văn Hải-Hà Thị Quắn. Hiện nay, hồ sơ chuyển nhượng đã được tiếp nhận xử lý theo quy trình, công dân đã nộp thuế theo quy định và đã trả kết quả vào ngày 27/11/2017. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời để bà rõ và hướng dẫn bà nếu có  nhu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn đến Tòa án nhân dân thị xã để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/10/2017, Trung tâm hành chính công thị xã đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng là ông, bà Nguyễn Trung-Lê Thị Dự và bên nhận chuyển nhượng là ông, bà Phạm Văn Hải-Hà Thị Quắn. Hiện nay, hồ sơ chuyển nhượng đã được tiếp nhận xử lý theo quy trình, công dân đã nộp thuế theo quy định và đã trả kết quả vào ngày 27/11/2017. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời để bà rõ và hướng dẫn bà nếu có  nhu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn đến Tòa án nhân dân thị xã để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.561