Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án chuẩn bị đầu tư
Ngày 19 tháng 7  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1024 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng khu dân cư tại tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Vừa qua, tại hiện trường xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình Đường phía tây Trường Hồ Văn Tứ (đoạn nối từ đường Ngô Tất Tố đến đường Thuận Thiên), phường Hương Văn. Công trình này được triển khai với mục tiêu tạo giao thông thuận lợi cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh trong quá trình tham gia giao thông.  
Vừa qua, tại hiện trường công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà phối hợp với chủ đầu tư – UBND phường Hương An, đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TMD, đơn vị thi công - Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Linh và Công ty TNHH MTV Quang Vinh và các thành phần liên quan khác tiến hành bàn giao mặt bằng thi công công trình xây dựng Kè chống sạt lở đường Cao Văn Khánh, phường Hương An.  
Vừa qua, tại tại hiện trường xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Xử lý khẩn cấp chống sạt lở nặng đoạn qua tổ dân phố Thanh Lương 2 (Cồn Nổi), phường Hương Xuân. Công trình được triển khai với mục tiêu chống sạt lở bờ sông, bảo vệ đời sống và đất sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực bờ sông Bồ đoạn qua TDP Thanh Lương 2, phường Hương Xuân.  
Vừa qua, tại hiện trường xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Kiệt 34 Trường Thi, phường Hương Chữ và Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Kiệt 1 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ. Các công trình này được triển khai với mục tiêu tạo giao thông thuận lợi cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội.  
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 435 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch số 4 - Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Vừa qua, tại hiện trường xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh.  
UBND thị xã Hương Trà đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025  
Vừa qua, tại TDP Thanh Chữ, phường Hương An, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chữ, phường Hương An.  
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 878 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây mới 02 phòng học trường TH và THCS Lê Quang Bính với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.394