Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đang đầu tư - đã hoàn thành
Dự án Cải tạo, sửa chữa hội trường lớn UBND thị xã được phê duyệt theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phục vụ các hoạt động đại hội, hội nghị, giao lưu văn hóa của toàn thị xã Hương Trà.  
Dự án Xây dựng đường số 2 tại khu tái định cư Ruộng Cà giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 25/11/2019;. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng hạ tầng bố trí tái định cư, đảm bảo điều kiện an sinh cho các hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.  
Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở Sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm khắc phục sạt lở do thiên tai gây ra, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thiệt hại về tài sản và tính mạng con người.  
Công trình Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 25/11/2019; tổng mức đầu tư của dự án 12,189 tỷ đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng hạ tầng bố trí tái định cư, đảm bảo điều kiện an sinh cho các hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Xuân.  
Trong năm 2020, Chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và triển khai thi công cho 04 dự án trường học, gồm: Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ, Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, Trường Mầm non Hương Xuân và Trường Mầm non Hương Phong; tổng mức đầu tư của 04 dự án là 29.655 triệu đồng. Các dự án này nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thị xã Hương Trà; mục tiêu đầu tư các dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh đồng thời đáp ứng điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  
Công trình Trường Mầm non Hương Phong, thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; tổng mức đầu tư của dự án 6.385.000 đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất thay thế các phòng học xuống cấp, đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh đồng thời đáp ứng điệu kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Ngày 03 tháng  9 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1204 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa sân vườn, nhà 6 phòng học trường THCS Tôn Thất Bách, xã Hương Thọ với nội dung chi tiết như sau:  
Dự án Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 2) được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tạo điều kiện tái tạo môi trường, phục vụ dân sinh, khai thác quỹ đất và từng bước xây dựng, phát triển đô thị.  
Dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Khe Bội, xã Bình Thành được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, cung cấp nước tưới cho 17 ha diện tích trồng lúa 2 vụ, khoảng 10 ha hoa màu và 25 ha cây ăn quả; tạo độ ẩm cho khu vực xung quanh hồ để phát triển cây lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.  
Ngày 02 tháng 06 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thị xã Hương Trà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.617