Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đang đầu tư - đã hoàn thành
Công trình Trường tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 25/11/2020, tổng mức đầu tư của dự án là 8.342.000.000 đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh đồng thời đáp ứng điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn văn hóa.  
Công trình sửa chữa đê bao Tây – Nam đoạn Từ Điền – Hổ Quyến (Hương Vinh – Hương Toàn) có chiều dài 373m, với tổng mức đầu tư 342.254.000 đồng, vốn đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 chuyển sang, do công ty TNHH xây dựng và thương mại Tam Hiệp Phát làm chủ thầu. Kích thước bề mặt và mái taluy theo hiện trạng đã có, cụ thể là sửa chữa tuyến đê gồm 3 đoạn như sau:  
Ngày 07 tháng  04 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 436 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường bê tông Ngọc Hồ đi Điện Hòn Chén, phường Hương Hồ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 07 tháng 04 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ (giai đoạn 1), phường Hương Xuân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 05 tháng 04 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 422 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường kiệt 34 Trường Thi, phường Hương Chữ với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  585 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thọ Sơn, thị xã Hương Trà với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Dự án Cải tạo, sửa chữa hội trường lớn UBND thị xã được phê duyệt theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phục vụ các hoạt động đại hội, hội nghị, giao lưu văn hóa của toàn thị xã Hương Trà.  
Dự án Xây dựng đường số 2 tại khu tái định cư Ruộng Cà giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 25/11/2019;. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng hạ tầng bố trí tái định cư, đảm bảo điều kiện an sinh cho các hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.  
Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở Sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm khắc phục sạt lở do thiên tai gây ra, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thiệt hại về tài sản và tính mạng con người.  
Công trình Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 25/11/2019; tổng mức đầu tư của dự án 12,189 tỷ đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng hạ tầng bố trí tái định cư, đảm bảo điều kiện an sinh cho các hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn phường Hương Xuân.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.400.762
Truy câp hiện tại 3.589