Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Đấu giá đất
 Thực hiện Công văn số 1785/UBND-VP, ngày 24/5/2021 của UBND thị xã về việc rà soát, tham mưu, điều chỉnh các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội sau khi sáp nhập 6 đơn vị hành chính vào thành phố Huế;  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.520