Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Thông báo mời thầu
Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường quy hoạch số 1, TDP 3 (QL1A - đường Sông Bồ), phường Tứ Hạ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắpnhư sau:  
Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường nối QL1A - chợ Văn Xá, phường Hương Văn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắpnhư sau:  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường ngang nối xóm mới tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái và đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân;  
Ngày 15 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường tránh phía tây thành phố Huế (điểm đầu nút giao QL1A-điểm cuối cổng làng An Đô, phường Hương Chữ) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cải tạo thao trường bắn khu hậu cứ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà với những nội dung cụ thể như sau:  
Ngày 31 tháng 8năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1193 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái và đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường ngang nối xóm mới tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 06 tháng 9  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1208 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý gia cố mái taluy tuyến đường bê tông thôn An Vinh, xã Bình Tiến với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huếvề việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.487