Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Thông báo mời thầu
Ngày 14 tháng  06  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 794 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khe Trái đoạn qua trung tâm phường Hương Vân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm như sau:  
Ngày  08  tháng  6  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND thị xã Hương Trà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm như sau :  
Ngày 8 tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 750 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Hương Chữ (Hạng mục: Nhà 01 tầng 06 phòng học) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm như sau :  
Ngày 18 tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 641  /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối QL1A - chợ Văn Xá, phường Hương Văn với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau:  
Ngày 18  tháng 5  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 640 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Hương Phong (đoạn từ Thanh Phước - Vân Quật Thượng) giai đoạn 2 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 19  tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 389 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1366/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tường rào, sân đường nội bộ Trường Mầm non Hương Phong với nội dung chi tiết theo phụ lục:  
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1367/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường Cách mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ với nội dung chi tiết theo phụ lục:   
Ngày 06  tháng 10 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1427 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường bê tông Kiệt Rột (điểm đầu giao với đường Lý Thần Tông, điểm cuối giao đường Trường Thi) TDP La Chữ Trung, phường Hương Chữ với nội dung chi tiết :  
Thực hiện Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu trung tâm thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thiết kế quy hoạchnhư sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.400.762
Truy câp hiện tại 3.569