Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Khe Bội, xã Bình Thành được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, cung cấp nước tưới cho 17 ha diện tích trồng lúa 2 vụ, khoảng 10 ha hoa màu và 25 ha cây ăn quả; tạo độ ẩm cho khu vực xung quanh hồ để phát triển cây lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.  
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 878 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây mới 02 phòng học trường TH và THCS Lê Quang Bính với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau:  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng tường rào và chống xuống cấp 8 phòng trường Tiểu học số 3 Hương Vinh;  
Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắpnhư sau:  
Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chữ, phường Hương An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắpnhư sau:  
Ngày 10 tháng  6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số:  695/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chữ, phường Hương An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm như sau :  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đê bao nội đồng ngăn lũ chống úng xã Hương Vinh;  
Ngày 02 tháng 06 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thị xã Hương Trà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm:  
Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ đường Trần Hữu Độ đến đường Trần Trung Lập), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 202