Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp dân của UBND thị xã 06 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 09/01/2020

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

08/01/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

2

22/01/2020

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

3

05/02/2020

Đ/c Nguyễn Duy Hùng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

19/02/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn- CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

5

04/3/2020

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

18/3/2020

Đ/c Nguyễn Duy Hùng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

7

08/4/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

22/4/2020

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

9

06/5/2020

Đ/c Nguyễn Duy Hùng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

20/5/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

11

03/6/2020

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

12

17/6/2020

Đ/c Nguyễn Duy Hùng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 168