Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp dân của TT HĐND thị xã 06 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 09/01/2020

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

15/01/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

2.      

12/02/2020

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

3.      

26/02/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

4.      

11/3/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

5.      

            25/3/2020

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

6.      

15/4/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

7.      

29/4/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

8.      

13/5/2020

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân dân xã Hải Dương

9.      

27/5/2020

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

10.             

10/6/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

11.             

24/6/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

 Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 375