Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lichj tiếp dân của UBND thị xã 06 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 28/06/2020

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

08/7/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp dân thị xã

2

22/7/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã  Hương Bình

3

05/8/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

19/8/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

5

09/9/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

23/9/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

7

07/10/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

21/10/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

9

04/11/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

18/11/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

11

09/12/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

12

23/12/2020

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 239