Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp dân của TT HĐND thị xã 06 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 28/06/2020

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

15/7/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

2.      

29/7/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

3.      

12/8/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

4.      

26/8/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

5.      

16/9/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

6.      

30/9/2020

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

7.      

14/10/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến

8.      

28/10/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân dân phường Hương Chữ

9.      

11/11/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

10.             

25/11/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

11.             

16/12/2020

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

12.             

30/12/2020

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 101