Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của CT UBND thị xã 06 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 28/12/2020

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

06/01/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp dân thị xã

2

20/01/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

3

03/02/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

03/3/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

5

17/3/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

6

07/4/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

7

28/4/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

8

05/5/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

9

19/5/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

10

02/6/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

11

16/6/2021

Đ/c Hà Văn Tuấn-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 420