Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp dân của TT HĐND thị xã 06 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 28/12/2020

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

13/01/2021

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến

2.      

27/01/2021

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

3.      

24/02/2021

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

4.      

10/3/2021

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

5.      

24/3/2021

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

6.      

14/4/2021

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

7.      

12/5/2021

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

8.      

26/5/2021

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân dân xã Hải Dương

9.      

09/6/2021

Đ/c Lê Hồng Thắng- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

10.             

23/6/2021

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 241