Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của UBND thị xã 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 03/07/2021

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

07/7/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Trụ sở Tiếp dân thị xã

2

21/7/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

3

04/8/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

4

18/8/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

5

08/9/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

6

22/9/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

7

06/10/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

8

20/10/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

9

03/11/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

10

17/11/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến

11

08/12/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

12

22/12/2021

Chủ tịch UBND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 118