Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 03/07/2021

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

 1.  

14/7/2021

Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

 1.  

28/7/2021

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân  phường Hương Xuân

 1.  

11/8/2021

Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

 1.  

25/8/2021

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 1.  

15/9/2021

Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến

 1.  

29/9/2021

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Văn

 1.  

13/10/2021

Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

 1.  

27/10/2021

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân dân xã Bình Thành

 1.  

10/11/2021

Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

 1.  

24/11/2021

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

 1.  

15/12/2021

Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 1.  

29/12/2021

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 307