Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch Tiếp công dân của TT HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2017
Ngày cập nhật 27/06/2017

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

 1.  

12/7/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

 1.  

26/7/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

 1.  

16/8/2017

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

 1.  

30/8/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

 1.  

13/9/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

 1.  

27/9/2017

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

 1.  

11/10/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

 1.  

25/10/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

 1.  

15/11/2017

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

 1.  

29/11/2017

Đ/c Trần Duy Tuyến-  CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

 1.  

13/12/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

 1.  

27/12/2017

Đ/c Châu Viết Thành-PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 100