Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Tổ đại biểu số 03 HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp thứ 05 HĐND tỉnh khóa VII
Ngày cập nhật 02/11/2017

Thực hiện theo thông báo số 07/TB-HĐND ngày 22/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 05 HĐND tỉnh khoá VII, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã Hương Trà và các thành viên trong Tổ. Tổ đại biểu số 03 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch TXCT của đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:

1- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã-phường: Hương Thọ, Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ:

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Hương Hồ

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 14/11/2017

2- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Hồng Tiến, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành:

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Thành

* Thời gian: 14 giờ 00 ngày 14/11/2017

3- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Toàn:

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Hương Phong

* Thời gian: 8 giờ 00 ngày15/11/2017

4- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các phường Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân, Tứ Hạ:

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Tứ Hạ

* Thời gian: 14 giờ 00 ngày 15/11/2017

Tổ đại biểu số 03 HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã Hương Trà và các xã, phường liên quan tạo điều kiện đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo luật định.

Phan Thị Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 289