Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2018

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

10/01/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

2

24/01/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

3

07/02/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương An

4

07/3/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

5

21/3/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

6

04/4/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

7

18/4/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

8

16/5/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

9

30/5/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

10

06/6/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

11

20/6/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 103