Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của TT HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2018

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

  1.  

17/01/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

  1.  

31/01/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

  1.  

28/02/2018

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

  1.  

14/3/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

  1.  

            28/3/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

  1.  

14/4/2018

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

  1.  

09/5/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

  1.  

23/5/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

  1.  

13/6/2018

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

  1.  

 27/6/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 142