Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của UBND thị xã 6 tháng cuối năm 2018
Ngày cập nhật 20/06/2018

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

04/7/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

2

18/7/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

3

08/8/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

4

22/8/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

5

05/9/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

6

19/9/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

7

03/10/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

8

17/10/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

9

07/11/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hải Dương

10

21/112018

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

11

05/12/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

12

19/12/2018

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 214