Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp công dân của TT HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2018
Ngày cập nhật 20/06/2018

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

 1.  

11/7/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

 1.  

25/7/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

 1.  

15/8/2018

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

 1.  

29/8/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

 1.  

            12/9/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

 1.  

26/9/2018

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

 1.  

10/10/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

 1.  

24/10/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

 1.  

14/11/2018

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

 1.  

 28/11/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

 1.  

12/12/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

 1.  

26/12/2018

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 270