Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch Tiếp công dân của UBND thị xã 06 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 24/12/2018

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1

09/01/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

2

23/01/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

3

13/02/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

4

27/02/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty- CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

5

06/3/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

6

20/3/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

7

03/4/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

8

17/4/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

9

08/5/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

10

22/5/2019

Đ/c Nguyễn Xuân Ty-CT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

11

05/6/2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- PCT UBND TX

Ủy ban nhân dân dân xã Bình Thành

12

19/6/2019

Đ/c Lê Hồng Thắng- PCT UBND TX

Trụ sở Tiếp công dân thị xã

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 247