Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch Tiếp công dân của TT HĐND thị xã 06 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 24/12/2018

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

16/01/2019

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

2.      

30/01/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

3.      

20/02/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

4.      

13/3/2019

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương An

5.      

            27/3/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ

6.      

10/4/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

7.      

24/4/2019

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

8.      

15/5/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân dân xã Hải Dương

9.      

29/5/2019

Đ/c Châu Viết Thành-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Phong

10.             

12/6/2018

Đ/c Trần Duy Tuyến- CT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

11.             

26/6/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

 Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 123