Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Lịch tiếp dân của TT HĐND thị xã 06 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 02/07/2019

STT

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

1.      

10/7/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình

2.      

24/7/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn

3.      

14/8/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

4.      

28/8/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Vân

5.      

11/9/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

6.      

25/9/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến

7.      

09/10/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Văn

8.      

23/10/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân

9.      

13/11/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri-  PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền

10.             

27/11/2018

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

11.             

11/12/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tri- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ

12.             

25/12/2019

Đ/c Châu Viết Thành- PCT HĐND thị xã

Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 84