Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp >> Ban Tổ chức, Ban giam khảo
Ngày 21- 5, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” xã Hương Phong đã tổ chức họp thông qua Quy chế Chấm bài dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và dựa trên đáp án của Ban tổ chức cấp Trung ương hướng dẫn để tiến hành chấm bài dự thi vòng sơ khảo.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.273