Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/05/2015
Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 07/11/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; lúc 8 giờ ngày 12/5/2015, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà đã khai mạc hội nghị lấy ý kiến đóng góp  của lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thị xã vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời đã có nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết với mong muốn thị xã Hương Trà phát triền đồng bộ, toàn diện trong nhiệm kỳ mới; các ý kiến đã bổ sung vào phần đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện (nay là thị xã) khóa XII và các định hướng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Duy Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HDDND thị xã, chủ trì hội nghị đã thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo chính trị với tinh thần cấu thị và mong các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thị xã qua các thời kỳ có nhiều ý kiến đóng góp nhiều hơn nữa để Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.108