Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017
Ngày cập nhật 29/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31/7/2014 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 07/11/2014 của Thị ủy Hương Trà và Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thị xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 22/5/2015, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đến tham dự đại hội có Đồng chí Hà Cảnh Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền.

Chi bộ Văn Phòng HĐND-UBND là Chi bộ ghép, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 02 cơ quan là Văn Phòng và Phòng Y tế, với 17 đảng viên, trong đó 01 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng tham mưu và tổ chức phục vụ các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Với quyết tâm của cán bộ, công chức cơ quan tích cực học tập, kể cả việc tự học, nghiên cứu để ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng thực hành, nắm bắt kịp thời tình hình trên địa bàn, tiếp cận được với tất cả các công việc bảo đảm tham mưu chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu KT-XH hàng năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã đề ra, trực tiếp tham gia vào việc tham mưu với lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp, thực hiện việc xây dựng các đề án, chương trình, công tác của Ủy ban nhân dân thị xã.

Văn phòng đã tham mưu đầy đủ, kịp thời cho lãnh đạo thị xã trong công tác ban hành các loại văn bản phục vụ quá trình chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của từng tổ chức; bảo đảm thể thức, đúng nội dung, sát với ý đồ chỉ đạo của lãnh đạo thị xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Cảnh Lộc - Bí thư Đảng ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà trong Báo cáo chính trị của chi bộ đã đề ra.

Đồng chí Hà Cảnh Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền
Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội cũng đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí; trong đó đồng chí Trịnh Công Tuân, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hồ Lê Hoàng Thịnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Trần Hữu Phúc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.063