Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Công tác chỉ đạo ĐH Đảng cấp cơ sở của Thị ủy Hương Trà
Ngày cập nhật 03/06/2015
Đ/c Phan Văn Hải-PBT Thường trực chủ trì duyệt nội dung, nhân sự đại hội Đảng bộ cơ quan Thị ủy

14 giờ ngày 28/5/2015, Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành duyệt nội dung, nhân sự đại hội Đảng bộ cơ quan Thị ủy; đây là đơn vị cuối thứ 41/41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Đến ngày 28/5/2015, đã có 313/317 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 (còn 04 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Cơ quan Chính quyền chưa tổ chức Đại hội). Ban Thường vụ Thị ủy đã hoàn thành công tác duyệt nội dung, nhân sự đại hội của 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chỉ đạo thành công Đại hội ở 12/41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã, đảm bảo kế hoạch đề ra. (12 Đảng bộ đã tiến hành tổ chức ĐH là: Hương Xuân, Chi cục Thuế, Hương Văn, Hương Vinh, Hải Dương, Hương An, Hương Toàn, Công an; Chi bộ: Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm GDTX, Trường THPT Hương Vinh, Viện Kiểm sát).

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 236