Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Bầu cử HĐND các cấp
Sáng ngày 15/6/2016, Ủy ban bầu cử của thị xã Hương Trà vừa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.
Ngày 01/6/2016, tại hội trường UBND phường Hương Xuân, UBBC phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐB QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 27/5/2016, Uỷ ban Bầu cử đại biểu HĐND phường Tứ Hạ nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 25  tháng  5 năm 201616, Uỷ ban bầu cử thị xã Hương Trà ban hành Công bố số 46/CB-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Số người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Hương Trà , khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 là 35 đại biểu (ba mươi lăm). Có danh sách kèm theo.  
Ngày 14/5/2016 tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, UBMTTQ VN thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 15/5/2016, Ủy ban bầu cử phường Hương Xuân tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cử phường, thành viên của tổ bầu cử trên địa bàn phường.
Sáng ngày 11/5/2016, Ban TT UBMTTQVN xã phối hợp với TT HĐND, UBND xã Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử
Vào sáng ngày 10/5/2016, tại hội trường UBND phường Hương văn, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Hương Văn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử. 
Chiều 10-5, Ủy ban MTTQ xã Hương Phong phối hợp với Thường trực HĐND xã Hương Phong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) để người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 , Đơn vị bầu cử số 05 vận động bầu cử.
Ngày 4/5/2016, tại hội trường nhà văn hóa xã Hương Phong, UBMTTQV xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.022