Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 16  tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách giải thưởng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Hương Trà năm 2021.  
Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2021 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2021; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 6/2021 với các nội dung chính sau:  
Ngày 09 tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số751/QĐ-UBND về việ trích ngân sách thị xã số tiền: 620.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho phòng Quản lý đô thị thị xã để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã năm 2021. Theo phụ lục chi tiết đính kèm như sau:  
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  720  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 147.200.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho các trường Mầm non trực thuộc thị xã để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo học kỳ II năm học 2020-2021. Theo phụ lục đính kèm như sau:  
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số1358 /QĐ-UBND về việc phân bổ 23.910 liều vắc xin phòng COVID-19 do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ thông qua Bộ Y tế cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Danh sách phân bổ kèm theo như sau:  
Ngày 07 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1386 /QĐ-UBND ề việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội tại Việt Nam (VESAF) tài trợ với những nội dung sau:  
Ngày 10  tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 768 /QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã năm 2021.  
Ngày 01 tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 274.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bốn triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho phòng Văn hoá và Thông tin thị xã để thực hiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng.  
Ngày 01/6/2021, tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc các ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản đồ địa chính đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn thị xã, buổi làm việc do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã chủ trì.  
Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 892/KH-SVHTT về tổ chức cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế” năm 2021.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.361
Truy câp hiện tại 1.119