Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quyết định về việc kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi (đợt 4)
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày ngày 03 tháng 03 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 2.770.255.000 đồng (hai tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng) từ nguồnbổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho ngân sách UBND các phường, xã để hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi

 

Giao trách nhiệm: 

- Phòng Tài chính Kế hoạch lập thủ tục cấp phát kinh phí.

- Phòng Kinh tế có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã hướng dẫn cảc địa phương lập thủ tục công khai đảm bảo đúng quy định hiện hành; theo dõi, giám sát các địa phương trong việc hỗ trợ kinh phí cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo và mức hỗ trợ cho từng đối tượng theo quyết định đã được phê duyệt.

- Chủ tịch UBND các phường, xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ theo danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐUBND ngày 21/02/2020 của UBND thị xã Hương Trà đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời điểm tiêu hủy và mức quy định dưới sự giám sát của người dân, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Hoài Nam - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.319
Truy câp hiện tại 1.114