Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT về tiến độ thực hiện đền bù, GPMB các công trình: Kè chống sạt lở bờ Sông Hương và Sông Bồ, triển khai một số công trình liên quan khác.  

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đặt vấn đề nội dung cuộc họp, và ý kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1.Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua Tổ dân phố 3:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: hoàn thành thẩm định điều kiện bồi thường trước ngày 10/3/2020.

+ Sau khi có kết quả, Trung tâm Phát triển quỹ đất công khai trực tiếp đến các hộ dân bị ảnh hưởng; có Tờ trình đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 15/3/2020.

+ UBND phường Hương Hồ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan vận động các hộ dân tạo điều kiện, bàn giao mặt bằng để thi công công trình trước, báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện trước ngày 15/3/2020.

2.Công trình Kè chống sạt lở tại Long Hồ Thượng, phường Hương Hồ:

UBND phường Hương Hồ hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất trước ngày 10/3/2020. Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường trước ngày 15/3/2020.

3.Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua xã Hương Toàn:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 10/3/2020.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát các vướng mắc liên quan đến công trình (04 hộ liên quan đến đất ở đình làng), báo cáo UBND thị xã trước ngày 10/3/2020.

4. Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua phường Hương Xuân: Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện hồ sơ, chuyển UBND phường Hương Xuân xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trước ngày 15/3/2020.

5. Liên quan đến công trình khác: yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành thông báo thu hồi đất đối với công trình sữa chữa và nâng cao an toàn hồ Khe Rưng và Khe Cừa, hoàn thành trước ngày 15/3/2020

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.320
Truy câp hiện tại 1.113