Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Quyết định về việc phân bổ kinh phí Đại hội các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày 4 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng) từ nguồn kết dư ngân sách thị xã phân bổ cho Văn phòng Thị ủy để tổ chức thực hiện Đại hội các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi tiết như sau:

 

 STT

Tên đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Văn phòng Thị ủy

            63.000

 

 

Trong đó:

 

 

-

Chi bộ Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung

            13.000

 

-

Chi bộ Công ty CP Thủy điện Bình Điền

            11.000

 

-

Chi bộ Công ty CP ĐTTMPT Trường Sơn

              8.000

 

-

Chi bộ Công ty TNHH Coxano Trường Sơn

              9.000

 

-

Đảng bộ Công ty HH Xi măng Luks

            22.000

 

Tổng cộng

           63.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.634