Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành để giải quyết các vướng mắc liên quan Dự án đường cao tốc Cam Lộ -La Sơn và Dự án tuyến điện 500Kv
Ngày cập nhật 19/03/2020

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan công tác thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường Cao tốc Cam Lộ -La Sơn và Dự án tuyến điện 500Kv Quảng Trach - Dốc Sỏi.

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đặt vấn đề nội dung cuộc họp, đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo về việc lập hồ sơ thủ tục GPMB Dự án đường cao tốc và tuyến điện 500Kv, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1.UBND các xã, phường: Tổ chức rà soát, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất do Hợp tác xã, UBND xã, phường quản lý nhưng các hộ gia đình trồng cây theo hướng lập biên bản làm việc với các hộ dân, ghi rõ đất khai hoang; đất lấn chiếm; đất Hợp tác xã giao; cho thuê, cho mượn hay tự ý vào sản xuất…Thời gian hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình gửi về Trung tâm PTQĐ trước ngày 13/3/2020.

UBND phường Hương Chữ tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số 562/TB-UBND ngày 24/02/2020 của UBND thị xã về việc kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành để rà soát GPMB Dự án Đường cao tốc Cam Lộ -La Sơn đối với trường hợp ông Lê Văn Đôi, có biên bản lấy ý kiến khu dân cư, biên bản làm việc Hợp tác xã, cán bộ chủ chốt UBND phường, hoàn thành hồ sơ gửi Trung tâm PTQĐ trước ngày 13/3/2020.

Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành hồ sơ, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ của các trường hợp trên trước ngày 17/03/2020; Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành thẩm định trước ngày 19/03/2020.

2. Giao trách nhiệm UBND phường Hương Vân vận động các hộ dân di dời mô mã (Dự án Đường cao tốc) để sớm bàn giao mặt bằng.

3. UBND phường Hương Xuân: rà soát các kiến nghị xin được tái định cư của các hộ không đủ điều kiện (Dự án Đường cao tốc), báo cáo UBND thị xã trước ngày 16/03/2020. 

4. Về bải thãi và trạm trộn: giao UBND phường Hương An và  Hương Hồ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh kiểm tra vị trí, đề xuất UBND thị xã báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh trước ngày 15/3/2020.

5. Về nhà ở: Trung tâm PTQĐ tiếp tục rà soát tài sản, vật kiến trúc, khẩn trương trình thẩm định điều kiện bồi thường trước ngày 25/3/2020. 

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 149