Tìm kiếm thông tin
Đơn vị hỗ trợ
Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày cập nhật 19/03/2020

Ngày 16/3/2020, UBND thị xã ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các ban, ngành liên quan triển khai và thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Uỷ ban nhân dân các phường, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y, các văn bản mà UBND thị xã đã ban hành.

2. Các ngành chuyên môn tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện; phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc xin không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tăng cường công tác quản lý kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt có giải pháp cụ thể để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có giải pháp bảo đảm cung ứng đủ chủng loại và số lượng vắc xin cho chủ vật nuôi để sử dụng phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật nhằm hạn chế dịch bệnh, cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh; chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền ở địa phương.

 

Nguyễn Thị Bê - KT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.072